Categorie: Lua

Advanced Gauge – Ethos Lua widget 5 (2)

Het eerste Ethos lua script van Hobby4Life is een feit. Eigenlijk is het een geporteerde versie van de OpenTX widget Gaugie en V2P/C2P Advanced Gauge is een uitgebreidere niveaumeter vergeleken met de standaard ETHOS...